ยินดีต้อนรับ นักเรียน ทุกท่าน สู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ปีการศึกษา 2567

โปรดทราบ !! ที่ท่านกำลังใช้งานอยู่ในขณะนี้
ไม่ใช่ระบบลงทะเบียนจริงแต่อย่างใด
ข้อมูลทุกอย่างที่ท่านได้ทำการเพิ่มเข้ามาในระบบ จะถูกลบออกจากระบบในเวลา 05.00 น. ของทุกๆ วัน
หากต้องการใช้งานจริง กรุณาติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรมผ่าน LINE@


 

  1. การเข้าระบบลงทะเบียนกิจกรรม ให้นักเรียน คลิกที่เมนู "ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม" เลือกสถานะ "นักเรียน"
  2. ในการเข้าระบบ ให้นักเรียน ใส่ข้อมูล คือ (1) เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และ (2) ใส่เลขประจำตัวประชาชน เป็น เลข "0" 13 หลัก 
  3. ตรวจสอบชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่เมนู "รายชื่อกิจกรรมชุมนุม" เพื่อพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจก่อนลงทะเบียนชุมนุม
  4. คลิกที่หัวข้อ ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม จากนั้น ใส่ข้อมูลเหมือน ข้อ 2
  5. เลือกชุมนุม ที่นักเรียนสนใจ จากนั้น กดปุ่มยืนยัน
  6. เสร็จเรียบร้อย

ข้อความระวัง
เลือกชุมนุมได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น เลือกแล้วไม่สามารถแก้ไขได้