รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อชุมนุมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1
สถานที่เรียน : 333
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 25 0
2
สถานที่เรียน : 326
- - 25 0
3 002แบดมินตัน
สถานที่เรียน : อาคารพละ
- 25 1
4 003วูซูและเทควันโด
สถานที่เรียน : สนามเทควันโด
- 25 0
5 004วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : อาคารพลศึกษาชั้น3
- 50 0
6 005หุ่นสวยด้วยฮูลาฮูป
สถานที่เรียน : ห้องfitness
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 25 0
7 006คีตะมวยไทย
สถานที่เรียน : Pe 5
- 25 0
8 007จิตอาสาทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
สถานที่เรียน : อาคารพลศึกษา
- 25 0
9 008CN cafe
สถานที่เรียน : PE4
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 50 0
10 009ทักษะมวยสากล
สถานที่เรียน : PE5
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 25 0
11 010ชุมนุมส่งเสริมมารยาทไทย
สถานที่เรียน : 312
- 25 0
12 011Be Cos We Are
สถานที่เรียน : 331
- - - - - - - 0 0
13 012กฎหมายและการเมือง
สถานที่เรียน : 312
- 50 0
14 013clearประวัติศาสตร์
สถานที่เรียน : 321
- 50 0
15 014โครงงานคุณธรรม
สถานที่เรียน : 321
- 50 0
16 015ธรรมทำให้จิตสว่าง
สถานที่เรียน : 322
- 25 0
17 016ดูฟุตบอลก็เก่งสังคมได้นะ
สถานที่เรียน : 336
- 25 0
18 017สังคมน่ารู้
สถานที่เรียน : 314
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 25 0
19 018ภูมิศาสตร์โอลิมปิก
สถานที่เรียน : 334
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- 25 0
20 019ที่นี่ประเทศไทย
สถานที่เรียน : 325
- 50 0
21 020สวดมนต์ส่องใจ
สถานที่เรียน : 326
- 25 0
22 021เหตุการณ์ปัจจุบัน
สถานที่เรียน : 311
- 50 0
23 022คนรักหนัง
สถานที่เรียน : 315
- - - - 25 0
24 023เศรฐศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด
สถานที่เรียน : 335
- 25 0
25 024สภานักเรียน
สถานที่เรียน :
- 25 0
26 025กฎหมายในชีวิตประจำวัน
สถานที่เรียน : 332
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 25 0
27 CN cafe
สถานที่เรียน : 324
- 25 0
28 กีฬาฟุตซอล
สถานที่เรียน : 433
- - 30 0
29 คีตะมวยไทย
สถานที่เรียน : 897
- - - 25 0
30 จิตอาสาทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
สถานที่เรียน : 124
- 25 0
31 ชุมนุม ที่ 12
สถานที่เรียน : 437
- - - - 25 0