รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อชุมนุมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 ABOUT KPOP
สถานที่เรียน : 111
- - - - 25 0
2 All Chinese
สถานที่เรียน : 897
- - - 25 1
3 Crossword (ครอสเวิร์ด)
สถานที่เรียน : 124
- 0 0
4 D - idea
สถานที่เรียน : 324
- 25 0
5 Digital Art
สถานที่เรียน : 326
- - 25 0
6 Easy English
สถานที่เรียน : 653
- 25 0
7 English around you
สถานที่เรียน : 437
- - - - 25 0
8 English for New Gen…
สถานที่เรียน : 768
- - - - 25 0
9 Innovation
สถานที่เรียน : 111
- - - - 25 0
10 Math Games
สถานที่เรียน : 222
- - 25 0
11 MTBK Studio
สถานที่เรียน : 437
- - - - 25 0
12 Osop ฐานบิน
สถานที่เรียน : 768
- - - - 25 1
13 Water color paint
สถานที่เรียน : 111
- - - - 25 0
14 World Englishes
สถานที่เรียน : 222
- - 25 0
15 กรรมการตัดสินกีฬา
สถานที่เรียน : 433
- - 2 0
16 กระดาษสีหรรษา
สถานที่เรียน : 456
- - 5 0
17 กรีฑา
สถานที่เรียน : 123
- - 25 0
18 การบ้านเป็นศูนย์ (0)
สถานที่เรียน : 333
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 25 0
19 การละคร
สถานที่เรียน : 543
- - 25 0
20 เกมกลคนอัจฉริยะ
สถานที่เรียน : 675
- 25 0
21 ของที่ระลึก
สถานที่เรียน : 897
- - - 25 0
22 ของเล่นวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : 124
- 25 0
23 โขน
สถานที่เรียน : 324
- 25 0
24 คณิตคิดสนุก
สถานที่เรียน : 326
- - 25 0
25 คณิตศิลป์เส้นด้าย
สถานที่เรียน : 653
- 25 1
26 คนรักษ์คอมฯ
สถานที่เรียน : 437
- - - - 25 0
27 คอมฯ กับการเรียนรู้
สถานที่เรียน : 768
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 25 0
28 คำคมหรรษา
สถานที่เรียน : 111
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 25 0
29 เครื่องบินเล็ก
สถานที่เรียน : 222
- - 25 0
30 ใครๆ ก็ร้องเพลงได้
สถานที่เรียน : 433
- - 30 0
31 จัดสวนหรรษา
สถานที่เรียน : 456
- - 25 0
32 ช่างคิด
สถานที่เรียน : 123
- - 25 0
33 ช่างประดิษฐ์
สถานที่เรียน : 333
- - - - 25 0
34 ดนตรีในสวน
สถานที่เรียน : 543
- - 25 0
35 ดนตรีและการขับร้อง
สถานที่เรียน : 675
- 25 0
36 ตะกร้อ
สถานที่เรียน : 897
- - - 25 0
37 ติ่งเกาหลี
สถานที่เรียน : 124
- 25 0
38 ติว O - NET คณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 324
- 25 0
39 ติว O - NET ม.3
สถานที่เรียน : 326
- - 25 0
40 นักกฎหมายน้อย
สถานที่เรียน : 653
- 25 0
41 นาฏศิลป์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 437
- - - - 25 0
42 นานาริบบิ้น
สถานที่เรียน : 768
- - - - 25 0
43 นิติวิทยาศาสตร์น้อย
สถานที่เรียน : 111
- - - - 25 1
44 บำเพ็ญประโยชน์ สำหรับผู้กู้ กยศ.
สถานที่เรียน : 222
- - 25 0
45 เพื่อนใจวัยรุ่น (YC)
สถานที่เรียน : 768
- - - - 25 0
46 ฟุตซอล (ชาย)
สถานที่เรียน : 653
- 25 0
47 ฟุตบอล
สถานที่เรียน : 326
- - 25 0
48 มัดย้อมมัดใจ
สถานที่เรียน : 437
- - - - 25 0
49 ยุวชน คนสืบศิลป์ (เพลงพื้นบ้าน)
สถานที่เรียน : 768
- - - - 25 0
50 ยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : 111
- - - - 25 0
51 รด.พันธุ์แกร่ง
สถานที่เรียน : 437
- - - - 25 0
52 รอบรู้ - รอบโลก
สถานที่เรียน : 222
- - 25 0
53 รอบรู้ภาษาไทย
สถานที่เรียน : 433
- - 30 0
54 รอบรู้เรื่องสมุนไพรไทย
สถานที่เรียน : 456
- - 25 0
55 วอลเล่ย์บอลชาย
สถานที่เรียน : 123
- - 25 0
56 วอลเล่ย์บอลหญิง
สถานที่เรียน : 333
- - - - 25 0
57 วิทย์คิดสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 543
- - 25 0
58 เวทคณิต
สถานที่เรียน : 675
- 25 0
59 ศาลาวัดนักเรียน
สถานที่เรียน : 897
- - - 25 0
60 ศาสตร์คณิตรักษ์ธรรมชาติ
สถานที่เรียน : 124
- 25 0
61 สนามเล่นเด็กวิทย์
สถานที่เรียน : 324
- 25 0
62 สนุกกับชีววิทยา
สถานที่เรียน : 326
- - 25 0
63 สนุกกับภาษา
สถานที่เรียน : 653
- 25 0
64 สร้างสรรค์งานกระดาษ (เปเปอร์มาเช่)
สถานที่เรียน : 437
- - - - 25 0
65 สร้างสรรค์งานดอกไม้
สถานที่เรียน : 768
- - - - 25 0
66 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
สถานที่เรียน : 111
- - - - 25 0
67 สร้างสรรค์เรื่องสั้น
สถานที่เรียน : 222
- - 25 0
68 สารพัดนึก
สถานที่เรียน : 326
- - 25 0
69 สารานุกรมไทย
สถานที่เรียน : 653
- 25 0
70 สิ่งประดิษฐ์
สถานที่เรียน : 437
- - - - 25 0
71 เส้นสายลายศิลป์
สถานที่เรียน : 768
- - - - 25 0
72 โสตฯ สนุก
สถานที่เรียน : 111
- - - - 25 0
73 หนังสือเล่มเล็ก
สถานที่เรียน : 222
- - 25 0
74 หมอมนัส
สถานที่เรียน : 433
- - 30 0
75 หัตถกรรมไททรงดำ
สถานที่เรียน : 456
- - 25 0
76 หุ่นยนต์
สถานที่เรียน : 123
- - 25 0
77 อย.น้อย
สถานที่เรียน : 333
- - - - 25 0
78 อาหารสุขภาพ
สถานที่เรียน : 543
- - 25 0
79 แอโรบิคแดนซ์
สถานที่เรียน : 675
- 25 0
80 คอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : 134
- - - - 20 0
81 จิตอาสาพยาบาล
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
- - - - 25 0
82 ชุมนุมหุ่นยนต์หรรษา
สถานที่เรียน : ห้องชมรมหุ่นยนต์
- - - - 10 0
83 ดนตรี
สถานที่เรียน : 222
- 25 0
84 หมากรุกไทย
สถานที่เรียน : 224
1.นายชำนาญ ชุ่มผักแว่น
30 0